Tin Tức Sự Kiện

Yêu cầu báo cáo kế hoạch 2015

Yêu cầu báo cáo kế hoạch 2015

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/7/2014 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu... Chi tiết

Tin An Toàn Giao Thông

Nhân rộng mô hình phát thanh tuyên truyền ATGT tại các nút giao thông vào giờ cao điểm

Nhân rộng mô hình phát thanh tuyên truyền ATGT tại các nút giao thông vào giờ cao điểm

   Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền an toàn giao thông, nhân rộng mô hình tuyên truyền bằng loa phát thanh tại các nút giao thông vào giờ cao điểm. Đây là nhiệm vụ chính mà trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban... Chi tiết

Tin Chất Lượng Công Trình

Thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng ở ngã ba Huế

Thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng ở ngã ba Huế

   Ngày 22-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết chủ trì cuộc họp xử lý vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng ở dự án Nút giao thông ngã ba Huế.    Đến nay, địa bàn quận Cẩm Lệ đã về đích,... Chi tiết

Tin Giao Thông Đô Thị

Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hệ thống quốc lộ

Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hệ thống quốc lộ

   Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý chủ trương triển khai thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước - giai đoạn 1 áp... Chi tiết

Video clip