Tin Chất Lượng Công Trình

Hướng dẫn công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại các công trường xây dựng

Thứ tư, 28 Tháng ba 2012 15:26 PDF.  Array In Array  Email

   1. Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình:
   - Giấy phép xây dựng công trình hoặc quyết định phê duyệt dự án được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm 2 Điều 10, Điều 62 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
   - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ bản vẽ thi công phải được phê duyệt theo đúng quy định;
   - Khi chưa có đầy đủ các hồ sơ (tài liệu) thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công thì không được phép thi công. Trong các tài liệu đó phải thể hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động,và phòng chống cháy theo quy định tại điều 39 của luật xây dựng.
   2. Tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động, bảo hộ lao động chung của doanh nghiệp:
   - Hệ thống quản lý về an toàn - vệ sinh lao động, gồm: Hội đồng bảo hộ lao động; phòng, ban an toàn lao động hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn lao động;
   - Quy định trách nhiệm về an toàn-vệ sinh lao động; quy chế khen thưởng, xử phạt về an toàn lao động; quy chế quản lý công tác an toàn lao động và Sổ tay hệ thống quản lý an toàn-sức khoẻ;
   - Các đơn vị thi công tiến hành kiểm tra định kỳ về an toàn lao động đối với công trường xây dựng theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động;
   - Các đơn vị thi công có cam kết bằng văn bản với chủ đầu tư về thực hiện công tác an toàn tại công trường;
   - Thành lập ban điều hành chung về công tác an toàn; lập quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động giữa các nhà thầu thi công trên công trường theo quy định tai điểm 1-6 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Khi thi công tại địa điểm của một cơ sở đang hoạt động thì giám đốc các đơn vị xây lắp phải cùng với thu trưởng đơn vị cơ sở đề ra các biện pháp bảo đảm các an toàn chung. Các biện pháp phải thực hiện đầy đủ và kịp thời, như biện pháp an toàn chung thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình theo quy định tại điểm 1-7 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Ban hành kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho công trường;
   - Tổ chức giao ban giữa các nhà thầu tại công trường hành tuần.
   3. Triển khai công tác an toàn lao động trên các công trường
   - Thành lập Ban an toàn công trường hoặc bố trí cán bộ an toàn chuyên trách,bán chuyên trách theo dõi công tác an toàn lao động;
   - Thành lập hội đồng bảo hộ lao động; Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; quy định trách nhiệm cho các cán bộ trên công trường; Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hằng năm; phân định chế độ trách nhiệm cá nhân về bảo hộ lao động tại thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN;
   - Lập nội quy an toàn lao động tại công trường, quy trình vận hành máy, thiết bị một cách cụ thể theo quy định khoản 4 Điều 13 Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 của chính phủ;
   - Kiểm định và đăng ký sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định;
   - Người lao động trên công trường được huấn luyện an toàn vệ sinh an toàn lao động, có lập sổ sách theo dõi, các bài kiểm tra có ký nhận;
   - Huấn luyện cấp thẻ an toàn cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
   - Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và mở sổ theo dõi cấp phát bảo hộ lao động theo quy định tại điều 59 Bộ luật lao động;
   - Trang bị tủ thuốc, băng ca, nẹp và bố trí cán bộ y tế thường trực tại công trường theo qui định tại Điều 100 Bộ Luật lao động đã sửa đổi, bổ sung và Điều 5 NĐ số06-CP/ ngày 20-01-1995 của CP;
   - Bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khoẻ cho người lao động theo hương dẫn tại thông tư số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của liên tịch BLĐTBXH, BYT và tổng Liên Đoàn LĐVN;
    - Khám sức khoẻ định kỳ đầy đủ cho người lao động tại công trường theo qui định tại Điều 102 Bộ Luật LĐ đã được sửa đổi, bổ sung; khoản 1 Điều 7 NĐ số 06/ CP ngày 26/01/1995 của CP và theo hướng dẫn tại thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 của BYT hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp của BYT; Trước khi tuyển dụng người lao động phải có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm 1-8 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Kiểm tra môi trường lao động tại công trường xây dựng theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 của BYT hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp;
   4. Kiểm tra việc chấp hành trên công trường
   4.1 Những quy định chung:
   - Công nhân làm việc trên công trường phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại điểm1-8 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Công nhân làm việc trên công trường phải sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát; Không được đi dép lê hay đi guốc và phải mặc quần áo gọn gàng theo quy định tại Điều 95 BLLĐ đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm 1-8, điểm 1- 12 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Khi làm việc từ độ cao 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn theo quy định tại điểm 1-14 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Không được thi công cùng một lúc ở hai hoặc nhiều tầng trên một phương thẳng đứng nếu không có thiết bị bảo vệ an toàn cho người làm việc ở dưới theo quy định tại điểm 1 – 14 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Không được làm việc trên dàn giáo, ống khói, đài nước, cột điện, trụ hoặc dầm cầu, mái nhà hai tầng trở lên v.v…Khi trời tối, lúc mưa to, giông, bão hoặc có gió từ cấp 5 trở lên theo quy định tại điểm 1-16 Mục 1của TCVN 5308-91;
   - Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyến đường giao thông đi lại và các khu thi công về ban đêm theo quy định tại điểm 1-19 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Có hệ thống chống sét cho công trình, cẩu tháp, vận thăng theo quy định tại điểm 1-20 Mục ! của TCVN 5308-91 và TCXDVN 46:2007 ‘Chống sét cho công trình xây dựng – hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống’;
   - Trên công trường phải có đủ các công trình phục vụ các nhu cầu về sinh hoạt, vệ sinh cho cán bộ công nhân theo quy định tại điểm 1-21 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Công trường phải có sổ nhật ký an toàn lao động và ghi đầy đủ tình hình sự cố, tai nạn, biện pháp khắc phục và sử lý trong quá trình thi công theo quy định tại điểm 1-25 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   4.2 Tổ chức mặt bằng thi công:
   - Tại công trường có rào ngăn và bố trí trạm gác xung quanh khu vực theo quy định tại điểm 2-1.1 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Có bản vẽ tổng thể mặt bằng thi công theo quy định tại điểm 2-1.2 Mục 1 của TCVN 5308-91;
   - Mặt bằng khu vực thi công phải được thu dọn gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh theo quy định tại 2-1.5 Mục 2 của TCVN 5308-91;
   - Có các biển báo rào ngăn tại những vị trí nguy hiểm như: hố thang, lỗ trống trên các sàn tầng theo quy định tại điểm 2-1.6 Mục 2 của TCVN 5308-91;
   - Những vùng nguy hiểm do vật có thể rơi tự do từ trên cao xuống phải được rào chắn, đặt biển báo, hoặc làm mái che bảo vệ theo quy định tại điểm 2-1.8 Mục 2 của TCVN 5308-91;
   - Tại các đầu mối giao thông trên công trường phải có sơ đồ chỉ dẫn rõ ràng từng tuyến đường cho các phương tiện vận tải cơ giới, thủ công theo quy định tại điểm 2-2.1 Mục 2 TCVN 5308-91;
   - Khi phải bố trí đường vận chuyển qua dưới những vị trí, công trình đang có bộ phận thi công bên trên hoặc các bộ phận máy, thiết bị đang vận hành bên trên thì phải làm sàn bảo vệ bên dưới theo quy định tại điểm 2-2.5 Mục 2 của TCVN 5308-91;
   - Đường hoặc cầu cho công nhân vận chuyển nguyên vật liệu lên cao, không dốc quá 30 độ và phải tạo thành bậc. Tại các vị trí cao và nguy hiểm phải có lan can bảo vệ theo quy định tại điểm 2-2.6 Mục 2 của TCVN 5308-91;
   - Các lối đi vào nhà hoặc công trình đang thi công ở tầng trên phải là những hành lang kín theo quy định tại điểm 2-2.6 Mục 2 của TCVN 5308-91;
   - Kho bãi để sắp xếp và bảo quản nguyên vật liệu, cấu kiện, thiết bị phải được định trước trên mặt bằng công trường theo quy định tại điểm 2-3.1 Mục 2 của TCVn 5308-91;
   4.3 Công tác an toàn điện:
   - Các máy, thiết bị, dụng cụ sử dụng điện thi công phải nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng;
   - Công nhân điện cũng như công nhân vận hành các thiết bị điện phải được học tập, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện theo quy định tại điểm 3-2 Mục 3 của TCVN 5308-91;
   - Sử dụng điện trên công trường phải có sơ đồ mạng điện, có cầu dao chung và các cầu dao phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. Điện động lực và điện chiếu sang phải làm theo hai hệ thống riêng theo quy định tại điểm 3-3 Mục 3 của TCVN 5308-91 và TCVN 4086:1985 "an toàn điện trong xây dựng";
   - Các phần dẫn điện trần của các thiết bị điện (dây dẫn, thanh dẫn, tiếp điểm của cầu dao, cầu chì, các cực của máy điện và dụng cụ điện…), các dây dẫn phục vụ thi công ở từng khu vực công trình phải được bọc kín bằng vật liệu cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc thao tác theo quy định tại điểm 3-4 Mục 3 cua TCVN 5308-91 và TCVN 4086:1985 "an toàn về điện trong xây dựng";
   - Các cầu dao đóng cắt điện, cầu dao…phải dặt trong hộp kín, đặt nơi khô ráo, an toàn và thuận tiện cho thao tác và sử lý sự cố theo quy định tại điểm 3-8 Mục 3 của TCVN 5308-91;
   - Tất cả các phần kim loại của các thiết bị điện, các thiết bị đóng cắt điện, thiết bị bảo vệ…Có thể có điện áp khi bộ phận cách điện bị hỏng mà người có khả năng chạm phải đều phải được nối đất hoặc nối không bảo vệ theo TCVN 4756-1989 "Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện";
   - Đo kiểm cách điện máy, thiết bị, dụng cụ sử dụng điện thi công định kỳ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động đã sữa đổi bổ sung và điểm 3-21 Mục 3 của TCVN 5308-91;
   4.4 Công tác giàn giáo:
   - Thiết kế giáo ngoài phải đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật và điều kiện an toàn lao động theo quy định tại điểm 8-1.1 Mục 8 của TCVN 5308-91 và TCXDVN 296:2004 " Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn";
   - Cấm sử dụng giàn giáo, giá đỡ, nội quy theo quy định điểm 8-1.3 Mục 8 của TCVN 5308-91;
   - Cấm xếp tải lên giàn giáo, giá đỡ, nơi ngoài những vị trí đã quy định (nơi có đặt bảng ghi rõ tải trọng cho phép ở phía trên) hoặc vượt quá tải trọng theo thiết kế hoặc hộ chiếu của nó theo quy định tại điểm 8-1.4 Mục 8 của TCVN 5308-91;
   - Khi giàn giáo cao hơn 6 m phải làm ít nhất hai sàn công tác, sàn làm việc bên trên và sàn bảo vệ bên dưới. Khi làm việc đồng thời trên hai sàn thì vị trí giữa hai sàn này phải có sàn hay lưới bảo vệ theo quy định tại điểm 8-1.5 Mục 8 của TCVN 5308-91;
   - Khi giàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang, chiếm hẳn một khoang giàn giáo theo quy định tại điểm 8-1.6 Mục 8 của TCVN 5308-91;
   - Lắp đặt lan can cho cầu thang lên xuống đi lại chung và lan can tạm cho cầu thang bộ trong nhà dung để di chuyển theo quy định tại điểm 2-2.6 Mục 2,điểm 8-1.6; điểm 8-1.9 Mục 8 của TCVN 5308-91;
   -Tổ chức nghiệm thu giàn giáo, sàn công tác tập kết vật liệu trước khi đưa vào sử dụng theo quy định điểm 8-1.14 Mục 8 của TCVN 5308-91.
   4.5 Công tác hàn:
   Thực hiện theo thông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện.
   - Thợ hàn hơi hàn điện kể cả người phụ hàn phải được trang bị mặt nạ hoặc tấm chắn có kính hàn phù hợp theo quy định điểm 9-1.9 Mục 9 của TCVN 5308-91;
   - Chỉ được hàn trên cao sau khi đã có biện pháp chống cháy và biện pháp bảo đảm an toàn cho người làm việc, đi lại ở phía dưới theo quy định điểm 9-1.10 Mục 9 của TCVN 5308-91;
   - Hàn cắt các bộ phận, thiết bị điện hoặc gần các thiết bị điện đang hoạt động phải có biện pháp đề phòng điện giật theo quy định điểm 9-1.11 Mục 9 của TCVN 5308-91;
   - Phần kim loại của thiết bị hàn điện cũng như các kết cấu và sản phẩm hàn (vỏ máy hàn xoay chiều, máy hàn một chiều…) phải được nối đất bảo vệ theo quy định điểm 9-2.1 Mục 9 của TCVN 5308-91 và theo quy định TCVN 4756-1989 "Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện";
   - Khi di chuyển hoặc đặt các dây điện hàn không để va chạm làm hỏng vỏ cách điện, không để cáp điện tiếp xúc với nước, dầu, cáp thép, đường ống nóng theo quy định điểm 9-2.4 Mục 9 của TCVN 5308-91;
   4.6 Công tác đất và đào móng:
   - Chỉ được phép đào đất hố móng, đường đào theo đúng thiết kế thi công đã được duyệt, trên cơ sở tài liệu khảo sát địa hình,địa chất, thủy văn và có biện pháp kỹ thuật an toàn thi công trong quá trình đào theo quy định tại điểm 12-1.2 Mục 12 của TCVN 5308-91;
   - Đào đất trong khu vực có tuyến ngầm (dây cáp ngầm,đường ống dẫn nước, dẫn hơi…) phải có văn bản cho phép của cơ quan quản lý các tuyến đó và sơ đồ chỉ dẫn vị trí, độ sâu của công trình, văn bản thỏa thuận của cơ quan này về phương án làm đất, biện pháp bảo vệ và bảo đảm an toàn cho công trình theo quy định tại điểm12-1.3 Mục 12 của TCVN 5308-91;
   - Đào đất ở gần đường cáp điện ngầm đang vận hành nếu không được cắt phép điện phải có biện pháp đảm bảo an toàn về điện cho công nhân đào theo quy định tại điểm12-1.5 Mục 12 của TCVN 5308-91;
   - Đào hố móng, đường hào…gần lối đi, tuyến giao thông, trong khu vực dân cư phải có rào ngăn và biển báo, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu theo quy định tại điểm12-1.7 Mục 12 của TCVN 5308-91;
   - Lấy đất bằng gàu thùng…từ hố móng,đường hào lên phải có mái che hoặc lưới bảo vệ chắc chắn cho công nhân đào. Khi nâng hạ gầu thùng… phải có tín hiệu thích hợp (âm thanh, ánh sáng…) để tránh gây tai nạn theo quy định tại điểm12-1.20 Mục 12 của TCVN 5308-91;
   - Công nhân không được ngồi nghỉ ở cạnh hố đào hoặc thành đất đắp theo quy định tại điểm12-4.5 Mục 12 của TCVN 5308-91;
   - Trong thời gian máy đào đất hoạt động, cấm mọi người đi lại trên mái dốc tự nhiên cũng như trong phạm vi bán kính hoạt động của máy, khu vực này phải có biển báo theo quy định tại điểm 12.5.1.4 Mục 12 của TCVN 5308-91;
   - Cấm đổ hoặc ném vật liệu (gạch, đá…) từ trên miệng hố xuống hố theo quy định tại điểm13-1.1 Mục 13 của TCVN 5308-91;
   - Đường đi lại, vận chuyển vật liệu phải nằm ngoài vùng sụt lở của hố móng theo quy định tại điểm13-1.2 Mục 13 của TCVN 5308-91;
   - Lên xuống hố móng phải có thang chuyên dùng quy định tại điểm13-1.4 Mục 13 của TCVN 5308-91;
   - Khi cắt các đầu thừa của cọc bê tông phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng ngừa mảnh bê tông văng bắn hoặc đầu cọc đổ vào người theo quy định tại điểm13.2.12 Mục 13 của TCVN 5308-91;
   4.7 Công tác cốt pha, cốt thép và bê tông:
   - Cốt pha dùng để đỡ các kết cấu bê tông phải được chế tạo và lắp theo đúng các yêu cầu trong thiết kế thi công đã được duyệt theo quy định tại điểm16.1.1 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Dựng lắp cốt pha đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại điểm16.1.4,16.1.5, 16.1.6 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Cấm đặt và chất xếp các tầm cốt pha, các bộ phận của cốt pha lên chiếu nghỉ của cầu thang, ban công, các mặt dốc các lối đi các cạnh lổ hổng hoặc các mép ngoài của công trình theo quy định tại điểm 16.1.8 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Phải có biện pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép theo quy định tại điểm16.4.2 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Khi dựng đặt cốt thép gần đường dây dẫn điện, phải cắt điện, trường hợp không cắt được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép chạm vào dây điện theo quy định tại điểm16.4.20 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt cốt pha, cốt thép, giàn giáo sàn công tác, đường vận chuyển: Chỉ được tiến hành đổ bê tông sau khi có văn bản xác nhận theo quy định tại điểm16.6.1 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Thi công bê tông ở những bộ phận kết cấu có độ nghiêng từ 30 độ trở lên phải có dây neo buộc chắc chắn các thiết bị,công nhân phải đao dây an toàn theo quy định tại điểm16.6.2 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Thi công bê tông ở ngoài trời phải có mái che mưa nắng, ban đêm phải có đèn chiếu sáng theo quy định tại điểm16.6.4 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Lối qua lại phía dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biển cấm. Trường hợp bắt buộc phải có người qua lại thì phải làm các tấm che ở phía trên lối qua lại đó theo quy định tại điểm16.6.8 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Khi tháo cốt pha phải tháo theo trình tự hợp lý, phải có các biện pháp đề phòng cốp pha rỉ hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ, nơi tháo cốt pha phải có rào ngăn và biển báo theo quy định tại điểm16.8.2, 16.8.3, 16.8.4, 16.8.5 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Sau khi tháo cốt pha phải che chắn các lổ hỏng của công trình. Không được để cốt pha đã tháo lên sang công tác theo quy định tại điểm16.8.6 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   4.8 Công tác hoàn thiện:
   - Cấm làm các công tác hoàn thiện đồng thời ở hai hay nhiều tầng trên một phương thẳng đứng nếu ở giữa các tầng không có sàn che chắn bảo vệ theo quy định tại điểm19.1.3 Mục 16 của TCVN 5308-91;
   - Trát bên trong và bên ngoài nhà cũng như các bộ phận chi tiết kết cấu khác của công trình phải dùng giàn giáo, hoặc giá đỡ theo quy định ở phần 8 của TCVN 5308-91;
   - Công nhân đẽo đá phải ngồi cách xa nhau ít nhất là 3 m; nếu không bảo đảm khoảng cách trên thì phải có tấm chắn ở giữa; không được bố trí công nhân ngồi làm việc đối diện nhau ; công nhân đập đá, đẽo đá phải có kính phòng hộ và khẩu trang theo quy định tại điểm19.6.2 Mục 19 của TCVN 5308-91;
   - Phòng gia công đá có sinh bụi phải được thông gió tốt; công nhân phải đeo khẩu trang phòng hộ theo quy định tại điểm19.6.5 Mục 19 của TCVN 5308-91;
   - Khi ốp các viên đá vào bề mặt công trình, phải đảm bảo chắc chắn; khi ốp các viên có kích thước lớn phải có biện pháp chống đỡ; phải ốp theo thứ tự từ dưới lên trên theo quy định tại điểm19.6.8 Mục 19 của TCVN 5308-91;
   - Lắp kính cho khung cửa trời, cửa sổ đóng cố định ở trên cao phải sử dụng giàn giáo sàn công tác theo quy định tại điểm19.7.3 Mục 19 của TCVN 5308-91;
   - Vận chuyển kính cả kiện hoặc từng tấm riêng, cũng như khi thu dọn các mảnh kính vụn, vỡ sau khi cắt, công nhân phải sử dụng găng tay vải bạt theo quy định tại điểm19.7.5, 19.7.6 Mục 19 của TCVN 5308-91.
                                                                                          Mai Khanh


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia