Tin Chất Lượng Công Trình

Tiêu chuẩn mới về mặt đường bê tông nhựa nóng

Thứ bảy, 12 Tháng giêng 2013 16:30 PDF.  Array In Array  Email

   TCVN 8819 : 2011 là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa (bê tông át phan) theo phương pháp trộn nóng rải nóng.
  


Ảnh minh họa

   Tiêu chuẩn được chuyển đổi từ 22 TCN 249-98, do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.


   Các chỉnh sửa chính so với tiêu chuẩn 22TCN 249-1998 gồm:


  
Về thành phần cấp phối


   Tiêu chuẩn có điều chỉnh thành phần cấp phối của các loại bê tông nhựa chặt, bê tông nhựa rỗng với giới hạn đường bao cấp phối lớn hơn; đồng thời chỉ sử dụng cỡ sàng vuông (không dùng sàng tròn). Theo tiêu chuẩn mới, có các loại bê tông nhựa cát BTNC 4,75, bê tông nhựa chặt BTNC 9,5; 12,5; 19, bê tông nhựa rỗng BTNR 19, 25, 37,5.


   Phương pháp thiết kế: Bỏ phương pháp nén mẫu theo Liên Xô, chỉ áp dụng thiết kế theo phương pháp Marshall;


  
Về các giai đoạn thiết kế hỗn hợp


   Tiêu chuẩn quy định rõ ràng trình tự thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa phải theo 3 bước:


   - Thiết kế sơ bộ: Sử dụng vật liệu tập kết tại trạm trộn, làm xơ sở định hướng cho giai đoạn thiết kế hoàn chỉnh;


   - Thiết kế hoàn chỉnh: Thiết kế cấp phối khi cốt liệu được sấy nóng, mẫu cốt liệu tại phễu dự trữ cốt liệu nóng;


   - Xác lập công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa.


  
Về nghiệm thu


   Điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong đó có bổ sung tiêu chí đánh giá độ sâu hằn vệt bánh xe trong điều kiện 10000 chu kỳ, áp lực 0,7 Mpa, nhiệt độ 50oC thí nghiệm theo tiêu chuẩn AASHTO T324-04. Tiêu chí này được áp dụng kiểm tra đối với công trình có yêu cầu của Chủ đầu tư.


   Các Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát cần lưu ý năng lực đơn vị tư vấn thí nghiệm phải có các thiết bị phù hợp (bộ khuôn Marshall cải tiến, máy nén Marshall, thiết bị xác định vệt hằn bánh xe,...) để thực hiện công tác thiết kế và thí nghiệm đánh giá chất lượng bê tông nhựa.


Mai Khanh


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia