Quản lý vận tải

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Lào cho phương tiện kinh doanh vận tải

Thứ năm, 05 Tháng tám 2010 11:05 PDF.  Array In Array  Email

2.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 2.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.

- Bước 2: Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 3: Sở GTVT thẩm định hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì giải quyết trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì lập phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.

- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định tại BM-VT-03 (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải);

b) Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) do Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cấp quy định tại Điều 6, 7 Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT;

Trường hợp là doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó (bản sao có chứng thực);

c) Giấy đăng ký phương tiện (bản sao chụp);

d) Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải xuất trình thêm bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã với phương tiện đó (bản sao chụp).

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          2.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; (nhận ngày hôm trước trả vào lúc 16 giờ ngày hôm sau).

          2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
          2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
          2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
          2.8. Lệ phí: 50.000 đồng.
          2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép Liên vận Việt- Lào cho phương tiện kinh doanh vận tải.

          2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phương tiện được cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào là xe ôtô, ôtô đầu kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo ôtô và xe máy chuyên dùng lưu thông trên đường bộ có giấy đăng ký phương tiện và biển số do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp.

- Phương tiện thương mại là phương tiện thuộc quyền sử dụng của các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vận chuyển hàng hóa và hành khách có thu tiền hoặc phương tiện chuyên chở người hoặc hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, cụ thể bao gồm:

+ Phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

+ Phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và vận chuyển khách du lịch;

+ Phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa;

+ Phương tiện thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã vận chuyển phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào.

- Mỗi chuyến đi, phương tiện được lưu lại ở Bên ký kết kia 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp quá thời hạn quy định, mà có lý do hợp lý sẽ được gia hạn một lần với thời gian tối đa không quá 10 (mười) ngày.

- Mỗi phương tiện khi hoạt động qua lại biên giới phải gắn biển ký hiệu phân biệt quốc gia lên kính xe phía trước góc trên phía tay phải của người lái xe. Biển ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam theo quy.

          2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 23 tháng 4 năm 2009 (sau đây gọi tắt là “Hiệp định”);

- Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 15 tháng 9 năm 2010 (sau đây gọi tắt là “Nghị định thư”);

- Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

- Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (BM_VT_03.doc)BM_VT_03.doc[ ]32 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

 

LogoDoiThoai.01 10 2015

Video clip

HD dịch vụ công