TIN NỔI BẬT

Hướng dẫn nộp hồ sơ DVC trực tuyến cấp (đổi) GPKD vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

Thứ năm, 20 Tháng tư 2017 15:36 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện nội dung Công văn số 3420/BGTVT-TTCNTT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc đôn đốc triển khai sử dụng phần mền dịch vụ công trực tuyến: cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải, cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số nội dung sau:


   1. Sở Giao thông vận tải đã triển khai hướng dẫn (thông qua phát tài liệu hướng dẫn) và tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô kể từ ngày 15/11/2016. Tuy nhiên cho đến nay chỉ có một số ít đơn vị vận tải thực hiện dịch vụ này, phần lớn các đơn vị vẫn thực hiện quy trình nộp hồ sơ cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trực tiếp tại Tổ Tiếp nhận & Trả kết quả (Tổ một cửa) Sở GTVT (nộp hồ sơ giấy).


   Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, trong thời gian đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở GTVT tổ chức cấp phát tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 về việc cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.


   Xem tài liệu hướng dẫn tại file đính kèm cuối bài viết.


   2. Kể từ ngày 01/6/2017, Tổ một cửa Sở GTVT sẽ hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ giấy cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kính đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố quan tâm phối hợp và triển khai thực hiện.


   Điện thoại hỗ trợ: 02363886548


Bộ phận TN&TKQ Sở GTVT TP. ĐÀ NẴNG


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia