Tin Tức Sự Kiện

Triển khai áp dụng Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ ba, 27 Tháng sáu 2017 09:09 PDF.  Array In Array  Email

   Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/6/2017 về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu.


   Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu được xây dựng áp dụng cho công tác khảo sát đo sâu các công trình trong lĩnh vực hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải. Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu bao gồm các thành phần sau:


   - Mức hao phí vật liệu trực tiếp: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ trực tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát chuyên ngành hàng hải;


   - Mức hao phí lao động trực tiếp: Là số lượng ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát chuyên ngành hàng hải;


   - Mức hao phí máy thi công trực tiếp: Là số lượng ca sử dụng máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát chuyên ngành hàng hải.


   Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2017, thay thế Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải và Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2015 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK.


   Sở Giao thông Vận tải kính thông báo thông tin nêu trên để các cơ quan đơn vị có liên quan biết và nghiên cứu, áp dụng (Chi tiết Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT xem tại file đính kèm).


P. KHĐT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TT18_BGTVT_01062017.pdf)Thông tư 18[ ]755 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia