Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018 15/04/2018
2 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ Sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 27/12/2017 01/01/2018
3 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 15/12/2017 01/07/2018
4 04/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 15/11/2017 01/03/2018
5 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 15/11/2017 01/06/2018
6 3133/QĐ-BGTVT V/v Công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 10/11/2017 10/11/2017
7 23/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương 29/09/2017 01/01/2018
8 19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông 12/09/2017 01/11/2017
9 20/2017/TT-BTTTT Quy định điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017 01/11/2017
10 18/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rông 11/09/2017 01/07/2018
11 13/2017/TT-BTTTT Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017 10/08/2017
12 09/2017/TT-BTTTT Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất phẩm bản 23/06/2017 01/10/2017
13 06/2017/QH14 Luật Đường Sắt 16/06/2017 01/07/2018
14 3176/QĐ-UBND Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp phép liên quan đến quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/06/2017 18/06/2017
15 1386/QĐ-BGTVT Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016 16/05/2017 16/05/2017
16 632/QĐ-TTg Ban hành danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 10/05/2017 10/05/2017
17 03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 24/04/2017 01/07/2017
18 04/2017/TT-BTTTT Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz. 24/04/2017 09/06/2017
19 12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 15/04/2017 01/06/2017
20 744/QĐ-BGTVT Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 21/03/2017 21/03/2017

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia